Thay đổi ở vùng trọng điểm phức tạp an ninh trật tự

Quốc phòng - An ninh - Ngày đăng : 09:57, 11/11/2021

Quảng Sơn là địa bàn được đánh giá trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội của huyện Đắk Glong. Số vụ phạm pháp hình sự, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội chiếm tỷ lệ cao.

Lắp đặt camera an ninh trên các khu vực trọng điểm

Từ đầu năm 2020, Công an huyện Đắk Glong triển khai thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội tại xã Quảng Sơn. Trong đó chú trọng công tác phát động quần chúng, biện pháp nghiệp vụ công tác công an, tuần tra vũ trang, mô hình trong Nhân dân,…

Lực lượng công an triển khai phiếu thông tin tố giác tội phạm; phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội...

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an huyện phối hợp với các cấp, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, lồng ghép việc vận động Nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thành lập các tổ tự quản, tổ an ninh, tổ bảo vệ vụ thu hoạch cà phê, tổ phòng cháy chữa cháy, mô hình camera an ninh…

Công tác vận động tuyên truyền thu gom vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được thực hiện có hiệu quả

Qua đó, chuyển hóa địa bàn xã Quảng Sơn không còn trọng điểm về phức tạp an ninh trật tự; tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội được kéo giãn…

  H'Mai

H'Mai