Điều trị kịp thời 29 trường hợp mắc bệnh tay - chân - miệng

Thời sự Đắk Nông - Ngày đăng : 15:21, 20/04/2012

Theo Trung tâm Y tế huyện thì từ đầu năm đến nay, địa phương đã phát hiện được 29 ca mắc bệnh tay - chân - miệng. Trong đó, xã Nam Nung có 8 trường hợp, Tân Thành: 5 trường hợp, Nâm N’dir: 7 trường hợp, Nam Xuân: 6 trường hợp, Đắk D’rô: 2 trường hợp và Quảng Phú có 1 trường hợp...

Theo Trung tâm Y tế huyện thì từ đầu năm đến nay, địa phương đã phát hiện được 29 ca mắc bệnh tay - chân - miệng. Trong đó, xã Nam Nung có 8 trường hợp, Tân Thành: 5 trường hợp, Nâm N’dir: 7 trường hợp, Nam Xuân: 6 trường hợp, Đắk D’rô: 2 trường hợp và Quảng Phú có 1 trường hợp. Ngay sau khi phát hiện, ngành Y tế huyện đã điều trị kịp thời và tiến hành xử lý môi trường bằng dung dịch Cloruamin B 2%, khống chế tối đa sự lây lan nên không có trường hợp tử vong. Nguyên nhân bệnh xuất hiện trên diện rộng là do vào thời điểm giao mùa, bệnh này đã có điều kiện để phát triển. Vì vậy, công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tay - chân - miệng đến các hộ gia đình, trường học luôn được ngành Y tế huyện chú trọng.

Văn Tâm