2.485 chứng thư số, chữ ký số đang hoạt động

Công nghệ - Ngày đăng : 08:51, 02/03/2022

Tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 3.228 chứng thư số, chữ ký số được cấp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân phục vụ công tác chuyên môn.

Trong đó, chữ ký số, chứng thư số đang hoạt động là 2.485; đã thu hồi 743 chữ ký số, chứng thư số. Hiện toàn tỉnh có 10 chữ ký số (Sim PKI) đủ điều kiện để đăng ký số di động, được triển khai thí điểm cho 3 cơ quan, đơn vị sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành phiên bản 4.0 trở lên.

Với việc ứng dụng, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng, hầu hết các cơ quan Nhà nước từ cấp xã đến cấp tỉnh đã thực hiện trao đổi văn bản điện tử thông qua Hệ thống xử lý văn bản và điều hành của tỉnh, đạt tỷ lệ khoảng 95% (trừ những văn bản mật, văn bản liên quan đến hồ sơ tổ chức, cán bộ).

Kim Ngân