Phản hồi về bài viết: “Người trồng dược liệu lao đao vì doanh nghiệp đơn phương bỏ hợp đồng”

Nhịp cầu bạn đọc - Ngày đăng : 14:46, 04/04/2019

Vừa qua, Báo Đắk Nông nhận được ý kiến phản hồi của HTX nông nghiệp Nam Hà, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút xung quanh bài báo: “Người trồng dược liệu lao đao vì doanh nghiệp đơn phương bỏ hợp đồng”, xuất bản ngày 22/02/2019 trên trang 3 số Cuối tuần Báo Đắk Nông. Để rộng đường dư luận, Tòa soạn xin nêu ý kiến phản hồi như sau:

Việc bài báo nêu một số nội dung liên quan đến 2 hộ dân gồm bà Nguyễn Thị Mai, thôn 4, xã Tâm Thắng và ông Lê Văn Tự, thôn Tân Bình, xã Nam Dong (Cư Jút) và phóng viên không gặp Ban giám đốc HTX mà cho rằng việc HTX đơn phương phá bỏ hợp đồng cung ứng giống, bao tiêu sản phẩm gấc là chưa chính xác, thiếu khách quan, ảnh hưởng đến uy tín của HTX.

Trước hết, Tòa soạn hoan nghênh và tiếp thu ý kiến phản hồi của HTX nông nghiệp Nam Hà xung quanh một số nội dung của bài viết. Để làm rõ và công khai việc đúng, sai theo quy định, Tòa soạn có trách nhiệm làm rõ các nguồn tin của tác giả, ở cơ sở để phản hồi đến HTX và bạn đọc.

Tòa soạn