Năm 2010, tội phạm nghiêm trọng gia tăng

Trật tự - Ngày đăng : 17:01, 21/02/2011

Theo báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, trong năm 2010, tình hình tội phạm xảy ra trên địa bàn tỉnh giảm so với năm 2009 (năm 2009 khởi tố 527 vụ, năm 2010 khởi tố 513 vụ, giảm 14 vụ)...

Theo báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dântỉnh, trong năm 2010, tình hình tội phạm xảy ra trên địa bàn tỉnh giảm so vớinăm 2009 (năm 2009 khởi tố 527 vụ, năm 2010 khởi tố 513 vụ, giảm 14 vụ). Tuynhiên, một số loại tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng lại cóchiều hướng gia tăng như tội “giết người” tăng 2 vụ; tội “cướp tài sản” tăng 12vụ; tội “hiếp dâm trẻ em” tăng 3 vụ. Nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của cácloại tội phạm nghiêm trọng một phần xuất phát từ những mâu thuẫn phát sinh trongđời sống sinh hoạt hàng ngày của một số thanh, thiếu niên thiếu sự quản lý,giáo dục của gia đình và xã hội, coi thường kỷ cương pháp luật, lười lao động,học tập. Mặt khác, do địa bàn của tỉnh rộng, dân cư thưa, nên các đối tượngthường lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội, sau đó bỏ trốn khỏi sự truy bắtcủa các cơ quan chức năng.

 M.H