Tuổi trẻ Trung đoàn 994 xung kích, tình nguyện

Quốc phòng toàn dân - Ngày đăng : 08:05, 09/03/2022

Năng động, sáng tạo, Đoàn cơ sở Trung đoàn 994 luôn phát huy vai trò tập hợp lực lượng, sức mạnh và tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Xung kích trong huấn luyện

Một trong những dấu ấn nổi bật là phong trào xung kích của tuổi trẻ đã góp phần quan trọng nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Với tinh thần “người sẵn sàng, vũ khí trang bị sẵn sàng, có lệnh là lên đường làm nhiệm vụ được ngay”, ĐVTN luôn quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định về sẵn sàng chiến đấu.

Cùng với tổ chức luyện tập các phương án, ĐVTN tham gia và hoàn thành tốt các cuộc diễn tập, xung kích nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”.

ĐVTN Trung đoàn 994 xung kích trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

ĐVTN đơn vị tích cực tìm tòi, đổi mới nội dung, hình thức, tổ chức và phương pháp huấn luyện phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Nhiều mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực như: “Chi đoàn huấn luyện giỏi”, “Chi đoàn rèn luyện kỷ luật nghiêm”, “Chi đoàn không có ĐVTN đào bỏ ngũ, vắng mặt trái phép”...

Kết quả kiểm tra các nội dung, khoa mục huấn luyện hằng năm, 100% chiến sĩ đạt yêu cầu; trong đó khá, giỏi bình quân đạt 81,2%. Tham gia diễn tập vòng tổng hợp, bắn chiến đấu cấp tiểu đội, trung đội, đại đội, tiểu đoàn hàng năm, các chiến sĩ đều đạt giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật, an toàn tuyệt đối.

Gắn bó với dân

Hướng về cộng đồng, tuổi trẻ Trung đoàn 994 luôn thể hiện nhiệt huyết trong xây dựng nông thôn mới, giúp dân làm đường giao thông, tham gia “xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, duy trì “Nuôi heo đất vì nghĩa tình biên giới, hải đảo”, chủ động ứng cứu, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

ĐVTN Trung đoàn 994 giúp người dân xã Quảng Phú (Krông Nô) thu hoạch mùa màng

Trong 5 năm, ĐVTN đã đóng góp 2.500 ngày công giúp dân thu hoạch mùa màng, làm 8 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 46 km kênh mương; thăm, tặng quà, giúp đỡ được 120 gia đình, 78 cán bộ, ĐVTN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn và của đơn vị.

Đơn vị còn phối hợp với Đoàn cơ sở xã Quảng Sơn, các trường học trên địa bàn đóng quân hàng trăm ngày công dọn vệ sinh, củng cố khuôn viên nhà trường, nhà văn hóa cộng đồng...

Đặc biệt, năm 2018, ĐVTN của Trung đoàn 994 tham gia khắc phục hậu quả vỡ đập thủy lợi tại xã Đức Xuyên (Krông Nô) và giúp dân thu hoạch lúa, hạn chế thiệt hại. Việc làm của đơn vị được bà con, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao, góp phần củng cố vững chắc mối quan hệ đoàn kết quân dân.

Phan Tân