Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng 14 di tích quốc gia

Di sản - Truyền thống - Ngày đăng : 15:24, 06/03/2013

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với 14 di tích thuộc 7 tỉnh /thành phố: Thái Bình, Lai Châu, Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Hà Nội và Hà Nam...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừaquyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với 14 di tích thuộc 7 tỉnh /thànhphố: Thái Bình, Lai Châu, Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Hà Nội và Hà Nam.

Cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với Di tích kiến trúc nghệ thuậtmiếu Tô Đàm xã An Mỹ, di tích kiến trúc nghệ thuật đình Sơn Đông xã Quỳnh Giao,huyện Quỳnh Phụ; di tích lịch sử mộ và nhà thờ Doãn Khuê xã Song Lãng, huyện VũThư; di tích lịch sử mộ và nhà thờ Bùi Sĩ Tiêm xã Đông Kinh, huyện Đông Thư; ditích kiến trúc nghệ thuật đình Đông Dương xã Thụy Dương, huyện Thái Thụy (tỉnhThái Bình); Di tích khảo cổ Nậm Tun xã Mường Xo, huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu);Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Sen Hồ thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên; (tỉnhBắc Giang); di tích kiến trúc nghệ thuật đình Phần xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo (TPHải Phòng); Di tích khảo cổ Phôi Phối – Bãi Cọi xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân đượccông nhận di tích quốc gian (Tỉnh Hà Tĩnh); Di tích kiến trúc nghệ thuật đìnhBạch Liên xã Liên Phương, huyện Thường Tín; di tích kiến trúc nghệ thuật đình –đền Lam Sơn xã Minh Cường, huyện Thường Tín (TP Hà Nội); Di tích kiến trúc nghệthuật đình Đông Ngoại xã Châu Giang, huyện Duy Tiên; di tích kiến trúc nghệthuật đình – chùa Phúc Hải xã Nguyên Lý và di tích kiến trúc nghệ thuật đình –chùa Đồng Vũ xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam).

Nguồn Chinhphu.vn